Na današnjoj sednici Skupštine Grada Beograda odbornici GDF su skrenuli pažnju na velike nejasnoće u odnosu na Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za deponiju u Vinči.

Potpuno je nejasno zašto tako krupan ugovor, jedan od najvećih u gradu, nije potpisao gradonačelnik, pa čak ni njegov zamenik, već sekretar sekretarijata. To se odnosi i na upravo usvojeni Aneks. Skupština grada je zbrzala odlučivanje o ovom rešenju pa je materijal od 167 stranica stigao tek na samu sednicu, na šta su ukazali odbornici SPAS-a i GDF-a.

Odbornici GDF su postavili pitanje da li je žurba u vezi s ovom odlukom nastala zato što savetodavnoj firmi IFC ugovor ističe 1. oktobra i dobili odgovor da je tačno da taj ugovor tada ističe, ali da to nema veze s datumom donošenja odluke. Drugo pitanje koje je postavljeno odnosilo se na potpuno frapantnu činjenicu da je Gradsko Pravobranilaštvo grada Beograda ukazalo da „prevodi dostavljenih nacrta aneksa i Direktnog ugovora zajmodavca, kao i zaključni javni ugovor, nisu sačinjeni u duhu srpskog jezika te da u slučaju razlilčitog tumačenja preovladava engleska verzija“. Odgovor je glasio da je tako po republičkom zakonu, bez ikakvog osvrta na mogućnost da grad od toga ima štetu.

GDF Info