O nama

GRAĐANSKI DEMOKRATSKI FORUM je politička organizacija koja okuplja građane Srbije zainteresovane za istinske demokratske promene i sveopštu transformaciju društva.

Problemi koji su se nagomilali još od pre devedesetih godina prošlog veka, tokom devedesetih i, nažalost, i posle demokratskih promena, još se prepoznaju u naslagama i osećaju u svakodnevnom životu, otežavajući razvoj i progres naše zemlje. Sadašnja vlast ujedinjenih SNS-a, SPS-a i ostalih, dalje produbljuje višedecenijsku krizu, osiromašuje zemlju, ignoriše ljudska prava, diskriminiše građane, mladim generacijama uskraćuje perspektivu, podgreva antagonizme i nacionalnu netrpeljivost, vodi nedelotvornu i štetnu spoljnu politiku.

Deo opozicionih partija, organizacija i pokreta, uprkos tome što deluje protiv sadašnjeg režima i nastoji da ga smeni, nedostatkom jasne politike po mnogim pitanjima, ne pruža dovoljno ubedljive osnove za demokratski, i ukupan razvojni preobražaj društva. Nekonzistentan odnos prema evro-integracijama i rešavanju kosovskog problema, prema bližoj prošlosti i tragičnim događanjima u ratovima devedesetih, čini deo opozicije neadekvatnim političkim odgovorom na sadašnju, izuzetno tešku situaciju. Zato je potreba za pravom građanskom alternativom sve izraženija, a GRAĐANSKI DEMOKRATSKI FORUM nastoji da začne, ohrabri, konstituiše i akciono jača upravo ovakvu političku opciju, spreman da sarađuje i da se poveže i sa drugim organizacijama sličnih stavova i namera.

  • Obnovu državnih institucija Republike Srbije;
  • Uvođenje stvarne podele vlasti;
  • Vođenje spoljne politike zasnovane na nacionalnim imnteresima, uključujući evro-integracije i dobre odnose sa državama sveta, posebno sa susednim državama;
  • Reformu političkog sistema tako da omogući izražavanje autentične volje građana i zaštitu njihovih interesa i, u tom sklopu, reformu i primenu izbornih pravila tako da garantuju slobodne  i poštene izbore, politički pluralizam, slobodu izražavanja i slobodan protok informacija;
  • Podsticaj decentralizacije, ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja nerazvijenih područja.
"Za Srbiju na zapadu
Za poštovanje ljudskih prava
Za vladavinu prava
Čovek u centru pažnje
Lustracija"

GRAĐANSKI – jer računa na sve dobronamerne, poštene, razumne, pristojne ljude, bez obzira na nacionalnost, veroispovest, pol, starost, stepen obrazovanja, struku, mesto stanovanja. Svi stanovnici gradova i sela, radnici, poljoprivrednici, preduzetnici, zdravstveni i prosvetni radnici, naučnici, umetnici, novinari, đaci, studenti, sportisti, službenici, vojnici, policajci – svi su građani ove zemlje, treba tako da se osećaju i imaju pravo da se zajedno bore za bolje društvo.

DEMOKRATSKI – jer, bar za sada, nema boljeg okvira razvoja i unapređenja jednog društva od demokratije, koja, iako je vladavina većine, treba da bude shvaćena kao vladavina svih, kao vladavina prava, bez diskriminacije i nametanja volje drugom. Naša organizacija želi ostvarenje stvarnog demokraskog pluralizma, slobode izražavanja i slobodnog protoka informacija, uspostaljanje i poštovanje demokratskih institucija i poštovanje mišljenja građana o pitanjima koja ih se tiču.

FORUM – kao mesto okupljanja, slobodne i konstruktivne debate, slobodnog izlaganja sopstvenih stavova i konstruktivnog stvaranja društvenog konsenzusa. Forum, kao međusobno uvažavanje, kultura dijaloga, pristojno komuniciranje sa neistomišljenicima i sremnost da se prihvati i drugačiji stav ako je argumentovan i od opšteg interesa. Forum, kao okupljanje građana u akciju za bolju sadašnjost i još bolju budućnost.

Prema usvojenom Statutu –

GRAĐANSKI DEMOKRATSKI FORUM je nevladino i nedobitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti države i društva. Osnovni cilj udruženja je postizanje i unapređenje dostojanstva i blagostanja u društvu, kao i  ostvarivanje evro-integracija Republike Srbije.

Način ostvarivanja osnovnog cilja GRAĐANSKI DEMOKRASKI FORUM utvrđuje programskim dokumentom koji donosi Predsedništvo u konsultacijama sa članstvom i širom javnošću. Programski dokument obavezno sadrži pojedinačne ciljeve usmerene na: