Od 11. do 14. decembra  u Kragujevcu je održana konferencija pod nazivom ,,Saradnja Srbije i NATO” koji organizuje Institut za evropske poslove.

Učesnici su imali priliku da slušaju stručna predavanja i vode diskusiju na različite teme koje se tiču naše nedavne prošlosti, a neposredno utiču na perspektive odnosa Srbije I NATO-a. Neke od njih su: sukobi devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, deklaracija o nezavisnosti Kosova i međunarodno pravo, ljudski gubici kao posledica NATO bombardovanja, vojna saradnja Srbije i NATO, NATO u medijima i drugo.

Kao predstavnica Građanskog demokratskog foruma (GDF), političke organizacije koja se zalaže za evropske ideje i liberalne vrednosti, Aleksandra Tasov smatra je da je u Srbiji tema saradnje sa NATO tabu tema i da bi trebalo edukovati što veći broj građana Srbije i upoznati ih sa prednostima i manama ulaska u NATO. Slično je tretirana i tema nezavisnosti Kosova, koja godinama, zbog nespremnosti da se realnost prihvati, usporava Srbiju na njenom evropskom putu, stvaranja uređenog društva koje ide u korak sa modernim svetom.

Jedan od osnovnih dugoročnih programskih i političkih ciljeva GDF-a je upravo SRBIJA  NA ZAPADU.

Treba napomenuti i medijsku sliku, stvorenu od strane srpskih medija, koja kreira ambijent animoziteta građana Srbije u odnosu na svaki vid saradnje sa NATO. Tu je prisutna i pro-ruska propaganda koja sve nas sprečava da vidimo jasniju i širu sliku.

Ono što je sigurno, Srbija je na dobrom putu da ostvari tu saradnju u bližoj ili daljoj budućnosti, što potvrđuje i veliki broj vojnih vežbi NATO na teritoriji Srbije (168).

 

Samo informisanošću i pravom procenom NATO uticaja na Srbiju možemo doneti sud o članstvu.

 

GDF Info