Šesti okrugli sto vlast – opozicija na Fakultetu političkih nauka (19. septembar), doneo je
neočekivane nagoveštaje da vlast može da prihvati jedan deo zahteva opozicije i tako poboljša
izborne uslove. Posle mnogih predloga opozicionih stranaka, pokreta i organizacija i analiza i
sugestija nevladinih organizacija: CESID, CRTA, Transparentnost Srbija, predstavnici vlasti su
se, prilično precizno, izjasnili da su spremni da podrže predloge kao što su: zabrana upotrebe
javnih resursa i njihovo mešanje sa stranačkim resursima u predizbornoj kampanji, zabrana
održavanja promotivnih skupova u institucijama i javnim poreduzećima, zabrana pritisaka na
zaposlene u javnim preduzećima da glasaju za vladajuću opciju, uvođenje roka od pet dana za
reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije na uočene nepravilnosti, zabrana funkcionerske
kampanje, razdvajanje delovanja pojedinaca kao javnih funkcionera i kao predstavnika stranaka,
pokretanje postupka za izbor tri člana Seveta REM-a koji nisu izabrani već dve godine. Uz
prečišćavanje biračkih spiskova i njihovo dovođenje u red i prihvatanje prisustva OEBS-a kao
posmatrača izbora, predstavnici vlasti su najavili da su spremni još jedan broj zahetva da
prihvate.
Učestvujući u raspravi, potpredsednik Građanskog demokratskog foruma Rade Veljanovski
rekao je da opozicija ima mnogo razloga da bude skeptična u pogledu obećanja vlasti, ali da, ako
se pomenuti predlozi prihvate, stave na papir i potpišu, ali i u praksi vidi njihovo sprovođenje, to
može da bude pozitivan pomak u poboljšanju izbornih uslova.

Posle šestog okruglog stola vlast – opozicija, najavljen je nastavak razgovora u Žan Mone
formatu, a mesto razgovora bila bi Narodna kupština Srbije. Organizatori dosadašnjih okruglih
stolova izrazili su stav da bi i u nastavku traženja rešenja za poboljšanje izbornih uslova trebalo
da učestvuju i vanparlamentarne političke organizacije, pomenuvši posebno Građanski
demokratski forum uz ocenu da je GDF imao konstruktivnu ulogu u dosadašnjim razgovorima.