Za sutrašnju sednicu Skupštine grada Beograda, Građanski demokratski forum podneo je amandman na izmene Statuta grada Beograda, kojim se predlaže brisanje Člana 10. Statuta, koji predviđa da grad proslavlja Spasovdan kao slavu grada. Razlog za ovaj amandman su odredbe Ustava Republike Srbije i Zakona o crkvama i verskim zajednicama, sa kojima Statut grada nije usklađen, jer je Srbija definisana kao laička država, koja nema državnu religiju.

Celokupni  tekst amadmana je u nastavku.

================================================================

Скупштина града Београда

Драгослава Јовановића 2

 За председника Скупштине, господина Николу Никодијевића

 АМАНДМАН НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

На основу Члана 115. Пословника Скупштине града Београда, одборничка група Грађански деморатски форум – Иницијатива жена Србије, предлаже да се усвоји амандман на Предлог одлуке о промени Статута града Београда, која је као прва тачка дневног реда, предложена за седницу Скупштине града, заказану за 25. јул 2019. године. Амандман гласи:

После Члана 1. Предлога одлуке о промени Статута града Београда. треба додати нови Члан 2. са следећим текстом: Назив члана и Члан 10. бришу се.

Образложење

У Статуту града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС број 7/16-одлука УС), налази се, после Члана 9. део „Слава града“ и Члан 10. који гласи „Град прославља Спасовдан као славу града.“ То значи да град Београд већ годинама има градску славу, односно прославља верски, православни празник, што је супротно Уставу Републике Србије и Закону о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2006).

Поменути члан  Статута града Београда није у складу са члановима: 11, 44. и 49. Устава Републике Србије.

Члан 11. Устава:

„Република Србија је световна држава.

Цркве и верске заједнице су одвојене од државе.

Ниједна религија не може се успоставити као државна религија.“

Члан 44. став 1. Устава:

„Цркве и верске заједнице су равноправне и одвојене од државе.“

Члан 49. Устава:

„Забрањено је и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости.“

Из Устава Републике Србије произилази да је Србија световна држава, да су цркве и верске заједнице одвојене од државе и да су равноправне и да се ниједна религија не може успоставити као државна религија. Прослава верског празника Спасовдана као градске славе у супротности је са одредбом о световној држави, не доказује да је црква одвојена од државе, већ напротив, индиција је за неуставно јединство државе и цркве, доказује неравноправност цркава и верских заједница јер се прославља само православни празник чиме се доприноси стварању државне религије.

Закон о црквама и верским заједницама, у делу: „Забрана верске дискриминације“, Члан 2. Ставови 2. и 3. каже:

„Нико не може бити узнемираван, дискриминисан или привилегован због својих верских уверења, припадања или неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и верским обредима и коришћења или некоришћења зајемчених верских слобода и права.

Не постоји државна религија.“

Поменути закон предвиђа да нико не може да буде привлегован због својих верских уверења, што применом Члана 10. Статута града Београда, православни верници, који живе у Београу, јесу. Градском славом главног града државе Србије, уводи се, посередно, државна религија, шо је у супротности са законом и Уставом Републике Србије.

На основу свега наведеног, било би потпуно у духу устава и закона да се Члан 10. избрише из Статута града Београда, јер се њиме остварује привилегија једне религијске групе, ствара дискриминација према другим религијским групама и, практично, уводи државна религија. Мора се имати на уму да у Београду, као главном граду Републијке Србије, живе и представници многих других верских заједница и конфесија, који према нашем уставно правном систему треба да буду равноправни, без обзира на бројност неке од религијских група.

Београд, 24. 07. 2019.                                            Председник одборничке групе ГДФ – ИЖС

Проф. др Раде Вељановски