Predstavnici Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić, Maja Perović i Nikola Kuzmanović posetili su Sombor kako bi podržali inicijativu za formiranje lokalne organizacije GDF-a koja je pokrenuta u ovom gradu, a glavni cilj budućeg političkog rada jeste oslobađanje grada od pogubne vladavine interesnih grupa, povezanih isključivo ličnim, a ne javnim interesima. Za predstavnika je imenovan Zvonko Kolić, koji je poručio sugrađanima: „Formiranjem GDF-a građani našeg grada dobijaju nov, autentičan i snažan oponent dosadašnjoj praksi korišćenja javnih funckcija kao političkog plena, privatizaciju i zloupotrebu javnih institucija u stranačke i privatne svrhe. Cilj je da Sombor ponovo postane slobodan i ponosan grad“. „Primarni cilj delovanja je zaštita javnog interesa, koji je potpuno zapostavljen, a ispred njega su stavljeni stranački i lični interesi pojedinaca. Korupcija, nameštanje poslova, besmisleno trošenje budžetskih para koje sprovodi ova vlast, moraju biti zaustavljeni“.