Glasajmo za onog ko je spreman da radi, da se bori za ljude na lokalu, poručuje istoričar Milivoj Bešlin, dajući svoju podršku listi 10. Ujedinjena demokratska Zvezdara – Zoran Vuletić

“Znam dugo Zorana Vuletića, i on je gotovo endemski primer čoveka koji nije odustao od svojih vrednosti, od jedne jasne i vrlo precizne orijentacije, a ne bavi se kratko politikom.

A, opet, s druge strane, Zoran Vuletić je čovek koji ima i taj pragmatični momenat u politici. Dakle, on ume da rešava probleme, on je spreman da radi i da se bori za ljude na lokalu u svojoj sredini, na svojoj Zvezdari.

I zbog toga bih zaista uvek podržao listu Zorana Vuletića.”

GDF Info