Najnoviji primer pogubne saradnje Srbije i Kine, zaklonjene iza međudržavnog sporazuma koji kinesim investitorima daje neograničenu moć, uz praktično suspendovanje svih zakona Srbije, pokazuje gde će uskoro i Srbija završiti jer je to siguran put odustajanju od EU.

Na prvi pogled i na osnovu sumiranih saznanja iz medija, lako je zaključiti da je trebalo da reaguju najmanje tri državna organa: inspektor rada, zaštinik građana, javni tužilac.
U KZ član 388. stav 1. dikretno opisuje situaciju koja je ovde predstavljena sa oduzimanjem pasoša i držanjem ljudi u jednoj vrsti ropskog odnosa,  s tom razlikom što se rad plaća, u ovom slučaju po svedočenju radnika vrlo neredovno.

Ovo krivično delo se zove trgovina ljudima i etablirano je međunarodnom konvecijom Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima koja važi u svim evropskim državama.
Javni tužilac je mogao i morao da reaguje i bez formalno podnete krivične prijave, jer je primer školski, eklantantan, a mediji su pružili i dokaze u vidu video snimaka.

Ombudsman je takođe morao da reaguje na osnovu člana 1. stav 3. Zakona o zaštitniku građana, jer pojam građanina obuhvata i strance, kao i apatride.
Ombudsman ne sme da plasira svoj rasizam kao izvor prava.
Nadležnost Ombudsmana, kao i inspekcije rada proteže se i na svako strano pravno lice o čijim pravima odlučuju organi uprave.

Ovde se očigledno radi pre svega o potpunom povlačenju srpskih institucija prema kineskom kolonijalnom načinu poslovanja ali ne smemo zanemarivati ni rasizam kao i diskriminaciju koji su očigledni. Izgleda da neki državni organi smatraju da su stranci van zakona.
U pogledu ustavnog položaja ovih organa, dakle, organa koji ne vrše svoju dužnost postoji bitna razlika u nivou vezanosti za izršnu vlast.

Najveći stepen nezavisnosti ima zaštitnik građana, ali ta nezavisnost je ustavnopravna i zakonska, što nije dovoljno, jer ombudsman mora i mentalno da bude nezavistan, a ne samo da se bori za produženje svog mandata.

Javni tužilac nije nezavistan, ali jeste samostalan i dužan je da postupa na osnovu zakona, tako da se i njemu može uputiti prekor, što naravno ne bi bilo prvi put, niti bi taj prekor nemu značio jer ne dolazi od vlasti prema kojoj tužilac jedino pokazuje osetljivost.

Građanski demokratski forum sa žaljenjem konstatuje ćutanje najvećeg dela političkog establišmenta o ovom slučaju i to ćutanje očito predstavlja podršku odavno propaloj politici četiri stuba. Takođe zahtevamo hitno buđenje nadležnih institucija i adekvatne reakcije.

 

Predsednik GDF – Zoran Vuletić