GDF zahteva od ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića da prekine zloupotrebu školstva i obrazovanja u dnevno-političke svrhe. Udžbenička „aneksija“ tj. zajedničko pisanje udžbenika sa manjim bosanskohercegovačkim entitetom koju najavljuje ministar Ružić,a u skladu sa javno izrečenom voljom Aleksandra Vučića, narušavanje je i principa dobrosusedstva, ali i naučnog pristupa pisanju udžbenika.
Poznato je da Srbija u skladu sa zakonima ima jasno razrađene mehanizme i institucije koje definišu na koji način se pišu, odobravaju i koriste udžbenici za sve nastavne predmete. Izdvajati posebno pojedine nastavne predmete za koje ne važe naučni i stručni već ideološko-politički kriterijumi, nije opravdano i korišćeno je samo u najrigidnijim autoritarnim i totalitarnim režimima.
Podsećamo ministra Ružića da je cilj nastavnih programa razvijanje sposobnosti učenika da kreativno i kritički misle, jer se samo tako mogu pripremiti za sve izazove 21. veka. Cilj nastavnih programa i udžbenika ne može i ne sme biti nacionalistička propaganda po ugledu na 19. vek.
Učenicima je danas potrebno pružiti moderno i dinamično obrazovanje, poznavanje stranih jezika i rada na računaru, jer je to nešto što će im pomoći da se lakše snađu na tržištu u budućnosti. Propagandističke floskule i prevaziđeni narativi o čuvanju ćirilice, kao da neko, zaista, ima nameru da nam je preotme, nije način da mlade ljude spremimo za izazove koji ih čekaju u bliskoj budućnosti. Ministre Ružiću, ostavite se jalove populističke propagande i uradite nešto korisno što će mladim ljudima i čitavom našem društvu pomoći da krene u korak sa razvijenim svetom.

Zoran Vuletić, predsednik GDF