Dramaturg i profesor FDU Nenad Prokić kaže da treba glasati “za politike malih ali odrađenih zadataka”, kakvu vodi Zoran Vuletić s liste 10. Ujedinjena demokratska Zvezdara

 

“U čemu se sastoji taj presudni korak do promene? U napuštanju politike velikih istina, velikih pravdi, velikih obećanja i potom velikog profita iz opštih nedaća, i sebičnih i nemilosrdnih krađa.

Sastoji se i u oblikovanju politike malih, ali odrađenih, zadataka, politike usredsređenosti na svet u kojem živimo, a ne na onaj koji ko zna da li je ikad i postojao u prošlosti.

Korak ka promeni čini mir bez velikih pobeda, čini ga sreća bez nepotrebnih žrtava, i bolji život bez velikih kamuflaža i fatamorgana. I društvo bez ugrađene ‘pantljičare’.

Čini ga unošenje smisla u naše živote, i ja ću zbog svega ovog na Zvezdari glasati za Zorana Vuletića.”

GDF Info