Obraćanje javnosti patrijarha Irineja i predsednika Aleksandra Vučića o odnosima vlasti u Crnoj Gori i Pravoslavne crkve, daleko je od dobrih namera i želje da se situacija smiri, a problemi reše na miran i demokratski način. Poređenje sa otomanskom vlašću i čak sa ustaškim metodama proterivanja srpskog naroda, o čemu je govorio patrijarh, je neodgovorno preterivanje i podgrevanje neprijateljstva prema Crnoj Gori, što je potpuno ispod dostojanstva poglavara SPC.

Osuđujući „mešanje politike u unutrašnje crkveno uređenje u Crnoj Gori“, Aleksandar Vučić je po ko zna koji put demonstrirao sopstveno mešanje u unutrašnje stvari države Crne Gore pa i Pravoslavne Crkve i u Crnoj Gori i u Srbiji. Njegovi patetični vapaji za jedinstvom srpskog naroda, zapravo doprinose nevoljama srpskog naroda u Crnoj Gori koji treba da uspostavlja bolje odnose sa sopstvenom državom i da u njoj traži rešenja svojih problema.

Građanski demokratski forum smatra da izjave crkveno-državnog vrha Srbije pokazuju sadejstvo koje je u nesaglasnosti sa ustavnim odredbama o odvojenosti crkve i države. Njihov cilj nije odbrana opstanka Srba i spskih svetinja u Crnoj Gori, već nestanak Crne Gore kao suverene države, a takođe skretanje pažnje sa velikog broja problema koji opterećuju građane Srbije.

GDF Info