Beograd, 30.04.2020. godine

Građanski demokratski forum ističe da je juče, u sredu 29.04.2020. godine, oko 20:30h, došlo do kršenja mere zabrane okupljanja i kretanja na krovovima stambenih zgrada, sa ugrožavanjem sigurnosti građana upotrebom pirotehničkih sredstava, kao i organizovanog uzmemiravanja. Ovom prilikom je izostala reakcije policije, komunalne policije ili vatrogasne službe.

Građanski demokratski forum poziva sve građane koji danas, oko 20:30 časova, primete
slično kršenje zakona i mera zabrane okupljanja i kratanja, da odmah pozovu policiju, komunalnu policiju i vatrogasce. U cilju dokumentovanja ovih poziva, potrebno je za pozivanje dežurnih službenih lica upotrebiti mobilni telefon, i snimiti prijavu. U slučaju
reakcije policije, komunalne policije ili vatrogasaca a koja ima za cilj zaštitu građana, moguće je zaključiti da i u vanrednom stanju imamo državu.

Ako izostane reakcija državnih organa, koji su po službenoj dužnosti i juče imali obavezu da
intervenišu, onda je sasvim jasno da nemamo državu.

GRAĐANSKI DEMOKRATSKI FORUM