Građanski demokratski forum pozdravlja posetu nemačkog šefa diplomatije H. Masa regionu kao i poruke mira i dobrosusedske saradnje koje je poslao. Poruke Masa zvaničnicima Srbije svedoče da za naše društvo i dalje stoje otvorena vrata ka Evropskoj uniji i da će dinamika pridruživanja zavisiti pre svega od nas, od spremnosti naših vlasti da se posvete cilju koji bi morao biti prioritetan.
Krajnje je vreme da i sami shvatimo da brzina našeg pridruživanja Uniji zavisi najviše od nas samih i posvećenosti našeg društva i institucija da rade u tom cilju. Zbog toga, poruke ministra Masa ne smemo da ignorišemo i prećutkujemo, maskirajući ih ekonomskom saradnjom sa Nemačkom.
Za proces našeg pridruživanja EU ključne su one poruke izrečene  u Prištini o neophodnosti postizanja sporazuma Srbije i Kosova. Ulazimo u izbornu godinu, neophodno je da decenijski problem između Beograda i Prištine bude centralna tema kampanje. Dužnost svih političkih aktera koji žele da se kandiduju je da bez laži i demagogije nastupe sa svojim odgovorima na pitanja koja je nemački ministar jasno definisao.
Zoran Vuletić, predsednik GDF