Zahvaljujući televiziji  N1 saznajemo da su ministar prosvete i premijerka ocenili da je zahtev 3 OJT upućen policiji kojim tužilac traži saslušanje direktora prosvetnih ustanova (škola) zbog njihovog zahteva da deca nose maske bio apsurdan.

Nakon toga, reagovalo je Apelaciono tužilaštvo i izvršilo kontrolu rada 3OJT i naložilo obustavu daljeg postupka protiv osumnjičenih direktora.

Istovremeno, Apelaciono tužilaštvo najavljuje da će biti preduzete mere protiv postupajućeg zamenika javnog tužioca zbog propusta i nestručnog rada u predmetu.

Iz svega ovoga moguće je izvući sledeće zaključke.

  1. Da javno tužilaštvo slepo ispunjava naloge izvršne vlasti, što u konkretnom slučaju i nije tako loše, jer je stav izvršne vlasti bio razuman, a stav tužilaštva besmislen i neobjašnjiv.
  2. Da tužilaštvo može da reaguje brzo i kvalitetno, ali da to mora da naredi neki ministar ili premijer.
  3. Da Apelaciono tužilaštvo krivicu za ovaj “apsurdni” postupak želi da prebaci na postupajućeg zamenika javnog tužioca. Dakle, na najnižu moguću, najbespomoćniju i najslabiju kariku u lancu.

Apelaciono tužilaštvo bi trebalo da zna da je za zakonitost rada javnog tužilaštva odgovoran isključivo javni tužilac. Zamenici javnog tužioca za svoj rad odgovaraju u prvom redu javnom tužiocu. Prema tome, jasno je da Apelaciono tužilaštvo želi da prikrije odgovornost javnog tužioca 3 OJT Borisa Pavlovića.

Postavlja se pitanje zbog čega se to radi. Možda zato, što je tužilac Boris Pavlović upravo izabran za člana Državnog veća tužilaca. On je jedan od onih za koje agitovala Zaga Dolovac vršeći pritisak na funkcionere tužilaštva da glasaju za njega (o ovome videti intervju Gorana Ilića, zamenika RJT datog novinarki N1).

Sledi zaključak da Apelaciono tužilaštvo postupa po direktnom diktatu izvršne vlasti. Slobodni smo da zaključimo da i izvršna vlast traži da se ne spominje javni tužilac, već da se ukaže na zamenika kao krivca.

Dakle, i kada postupa zakonito i kad postupa nezakonito tužilaštvo ostaje protočni bojler izvršne vlasti.

 GDF Info