Okrugli sto Građanskog demokratskog foruma (GDF)
Na skupu će govoriti:

Dunja Melčić

Vladimir Gligorov

Boško Jakšić

Latinka Perović

Žarko Korać

Aleksandar Bošković

Novica Milić

Dušan Veličković

Rade Radovanović

Nenad Prokić

Zoran Panović

Mijat Lakićević

Moderator: Zoran Vuletić, predsednik GDF-a

Događaj/konferencija se može pratiti uživo preko Web portala Medija centra, YouTube kanala i Facebook stranice Medija centra:

Live FB: www.facebook.com/medija.centar/live

Live YT: www.youtube.com/user/MCBeograd

Medija centar: https://mc.rs/uzivo