Građanski demokratski forum osuđuje izjavu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića kojom atakuje na Televiziju N1, dokazujući tako da vlast ne dopušta medijima da budu izvan njene kontrole i da se njeni poslušnici služe svim sredstvima kako bi zastrašili nezavisne medije. Nezakonito presretanje elektronskih komunikacija događa se samo u društvima najnižeg nivoa demokratije i zaštite ljudskih prava.

GDF predlaže novinarskim i medijskim udruženjima da pozovu medije na neposlušnost prema vlastima, što je iskustvo i praksa svih razvijenih demokratskih zemalja. Evropski standard je nezavisnost i autonomija medija „bez mešanja javne vlasti“ prema Članu 10. Evropske konvrencije o ljudskim pravima. Mediji treba da smognu snage da se odupru uticaju vlasti, jer očekivati od Aleksandra Vučića i njegovih izvršilaca da oslobode medije, iluzorno je kao kada se to tražilo od Slobodana Miloševića i njegovog režima. Porobljivači medija ne mogu biti njihovi oslobodioci. Mediji treba da rade po profesionalim i etičkim standardima i zakonu, a ne po volji moćnika.