Vukovar – priznanje odgovornosti i pomirenje kao zalog za budućnost

U današnjoj Koloni sjećanja u Vukovaru učestvovao je i podpredsenik Vlade Hrvatske, Boris Milošević, član SNV Milorad Pupovac i Veran Matic, izaslanik Predsednika Srbije, koji je kleknuo pred zrtvama. Sigurno je da takvi gestovi jedino mogu da doprinesu poverenju i obnavljanju dobrih odnosa, uz otvaranje pitanja odgovornosti i objektivnog suočavanja sa prošlošću.

Dosadašnji pasivizam i politička relativizacija počinjenih nedela vodili su poricanju onog čega bi svako političko rukovodstvo i civlizovano društvo trebalo da se stidi i stvarali tinjajuću napetost koja svakog trenutka može da bukne kao nov sukob.

Građanski demokratski forum je odlučno na strani součavanja sa počinjenim zločinima u ime Srbije i srpskog naroda kao jedinog smera ka ozdravljenju srpskog društva i izbavljenju iz tamnih senki prošlosti koju mnogi i danas oživljavaju i slave.

GDF Info