Ne ulazeći u interne odnose unutar SPC, Građanski demokratski forum izražava svoju podršku hrabrim i pravdoljubivim stavovima koje gospodin Milićević ustrajno izražava.

Usuđujemo se da podsetimo da se iz slobode rađa vera i da čovek pojedinac veruje, a ne kolektiv. Svako od nas je odgovoran, svako ima obavezu da bude slobodan, da misli slobodno, da govori istinu. I vrlo je važno da ne budeš podrška onima koji čine zlo.

Vođe verskih zajednica imaju obavezu da dobro odmere ko zaista čini zlo, a ko širi istinitost. Ako tu obavezu negiraju, onda negiraju sami sebe i svoju veru.

 

                                               GDF Info

                                              Beograd, 31. mart 2020. godine