GDF pozdravlja inicijativu grupe javnih ličnosti sa idejom da se u našu politiku vrate vrednosti i načela. Smatramo da se ovom inicijativom vraća smisao političkom angažmanu. Srpska politika već duže od decenije svedena je na personalne borbe u kojima više nema niti načela, niti vrednosnih orijentacija. Politika bez uverenja i principa, politika u kojoj se sve svodi na određeno ime i prezime, dovodi do toga da se naši problemi uvećavaju, a niko od političkih aktera ne nudi stvarnu altenativu, promenu sistema i diskontinuitet sa naopakim opredeljenjima.

I kao rezultat toga sve češće se čuje da su nam se vratile mračne 90-te godina. Nažalost, one nisu nikada ni odlazile, baš zbog toga što smo, kao društvo, predugo bili usmereni na personalne borbe, čuvajući sistem i ideološku paradigmu koja preživljava punih 30 godina. Sam Vučić dao je najsnažniji pečat totalnoj personalizaciji naše politike sa idejom da se ideološkim konceptom niko ne bavi, kako bi on postao neupitan. Veliki delovi opozicije prihvatili su opasnu igru srpskog autokrate.

Zbog svega toga, podržavamo Apel grupe javnih ličnosti, pridružujemo se principima i ciljevima na kojima se zasnovan. Smatramo da intelektualci, ako nemaju direktnih političkih ambicija, moraju da budu hrabriji od ostatka društva. Zbog toga sa izvesnim žaljenjem konstatujemo da se ni u ovom Apelu nisu našli zahtevi za jasnom osudom ratne politike, zaustavljanje slavljenja ratnih zločinaca i dodavanje evropskim integracijama neraskidivog atlanskog partnerstva. GDF se snažno i beskompromisno zalaže za ove vrednosti, smatrajući da je svaka evropska politika neiskrena i promašena bez celine navedenih načela.

Takmičenje sa Vučićem u populizmu, ostavilo je naše društvo bez realne alternative radikalskoj svevlasti naprednjačkog režima. Zbog toga je ovaj Apel korak u dobrom smeru i nadamo se da će biti široko prihvaćen.

Zoran Vuletić – Predsednik GDF