U prostorije Građanskog demokratskog foruma na Trgu Nikole Pašića broj 9, sinoć oko 21:30 nasilno je ušao čovek koji je ovoj organizaciji iznajmio prostor. Metalnim polugama razvaljena su vrata i zamenjene brave.

GDF ima ugovor o korišćenju prostora do prvog maja ove godine i sve finansijske obaveze je uredno izmirivao. Nedavno je vlasnik nagovestio da želi da GDF napusti prostorije, ali nije naveo nikakav razlog sem što je insistirao na izlasku. Kada su se predstavnici ove organizacije pozvali na ugovor on je ućutao. Postoje indicije da se radi o političkoj pozadini i da je neko izvršio pritisak na vlasnika da nezakonito preuzme prostor.

GDF Info