Građanski demokratski forum, poziva nadležne državne organe da u što hitnijem roku istraže sve detalje “prodora” Korona virusa u Gerantološki centar u Nišu.

Kao što je poznato, od 256 štićenika centra, njih 140 je zaraženo. Direktor ove niške ustanove je uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava.

U ovakvoj situaciji mora se postaviti i pitanje odgovornosti u samom sistemu zaštite starijih sugrađana. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja do sada je pokazalo brojne manjkavosti u svom radu. Najodgovorniji za takvo stanje svakako je ministar Zoran Đorđević.

Od prvog dana proglašenja epidemije, struka je snažno naglašavala da se ne sme dozvoliti  prodor virusa u ustanove za smeštaj starijih osoba. Nažalost, dogodilo se ono čega su se stručnjaci bojali.

Ovakvih ustanova u Srbiji je mnogo. Tražimo od nadležnih da učine sve da se spreči dalje prodiranje Korona virusa u gerantološke centre.

UDS smatra da je u borbi za suzbijanje epidemije potrebno iskazati odgovornost i solidarnost. Država mora da zaštiti građane. Svako ostupanje od obavezujućih mera koje služe zaštiti ljudi i njihovog života, bez obzira gde se ono dešava, mora da bude zaustavljeno i sankcionisano.

Nestručnost i bahatost državnih činovnika, kao i krajnje nerazumevanje situacije pojedinih verskih velikodostojnika, mogu imati nesagledive posledice.

GDF Info

Beograd, 14. april 2020. godine