Rođen je 5. maja 1970. u Kragujevcu. Odrastao je na Zvezdari. Završio je Jedanaestu beogradsku gimnaziju, smer hemijski tehničar 1989. godine. Studirao na Poljoprivrednom fakultetu tri godine i počeo da radi u toku studiranja.Radno iskustvo sticao je kao menadžer prodaje od 1998. godine u preduzeću Agromarket Beograd, koje se bavi izvozom i proizvodnjom semena ratarskih kultura. Od 2005. do 2008. godine je bio generalni direktor i vlasnik Agromarketa d.o.o., Beograd.Politički je aktivan od 1991. godine. Učestvovao je u svim građanskim protestima.

Bio je član Liberalno demokratske partije (LDP) od osnivanja, jedan od osnivača Opštinskog odbora Zvezdara, član stalnog sastava Glavnog odbora od prve redovne skupštine. Na prvoj redovnoj skupštini OO Zvezdara 2007. godine izabran je za menadžera.

Četiti puta je reizabran na redovnim skupštinama 2009, 2011, 2013. i 2015. godine. Odlukom predsedništva LDP-a u septembru 2012. je imenovan za poverenika gradske organizacije LDP-a Beograd, a 2013. postaje član Predsedništva LDP-a na predlog svih beogradskih odbora.Od 2008. do 2016. godine obavljao je funkciju zamenika predsednika Gradske opštine Zvezdara u dva mandata. U to vreme modernizovana je opštinska uprava i trošenje budžeta je postalo dostupno javnosti.

Opština Zvezdara je dobila niz nagrada i priznanja, među kojima je i nagrada za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Opština je dobila i nagradu Evropskog pokreta za transparentnost u radu.Kada je LDP odbio da podrži Sašu Jankovića na Predsedničkim izborima 2017. napustio je partiju i podržao Jankovića.

U Partiji slobodnih građana (PSG) je obavljao funkciju poverenika beogradske organizacije i člana Predsedništva.Nakon ostavke Saše Jankovića, žestoko se suprotstavio promeni politike PSG koju je najavio Sergej Trifunović svojom kanditaturom za predsednika PSG. Pobedom Sergeja Trifunovića na toj skupštini, prestao je da postoji izvorni PSG i Vuletić je s grupom saradnika osnovao današnji Građanski demokratski forum.Trenutno je zaposlen kao direktor prodaje u Agromarketu, Beograd.Oženjen je i otac dva sina.