Rade Veljanovski je redovni profesor univerziteta, u penziji. Rođen je 4. maja 1952. godine u Beogradu, u kome i danas živi. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet političkih nauka, završio je u Beogradu. Na istom fakultetu magistrirao je 1995, a doktorirao 2004. godine. Kao novinar radio je od 1976. godne u Studiju B. U Radio Beograd, Program 202, prešao je 1980. godine.

Na Prvom programu Radio Beograda radi od sredine 1983. godine. Ovde je bio novinar izveštač iz najviših političkih organa i institucija države, urednik Unutrašnjo-političke rubrike, urednik i voditelj najvažnijih informativnih emisija. Bio je šef pula Jugoslovenskih radio stanica za izveštavanje o najvažnijim političkim događajima. Bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika Prvog programa za informativni program, a posle toga glavni i odgovorni urednik.

S mesta glavnog i odgovornog urednika u Radio Beogradu smenila ga je vlast u vreme Slobodana Miloševića, a u januaru 1993. je zajedno s 1100 novinara RTS otišao iz Radio Beograda. Devedesetih godna najviše radi u civlnom sektoru, kao saradnik i predstavnik Fondacije za mir i rešavanje kriza. Krajem devedesetih bio je koordinator šest partija socijaldemokratske orijentacije (Savez demokratskih partija).

Kao predstavnik Fondacije, rukovodio je zajedničkim projektom „Partnerstvo za demokraske promene“ s Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“. U okviru ovog projekta tokom 1999. i 2000. godine organizovao je seminare za kontrolu izbora i članove izbornih komisija i opozicione tribine u više od 30 gradova Srbije. U Fondaciji je vodio i uređivao nezavisnu radio produkciju Doba razuma, koja je imala antiratni karakter i čije su se emisije slušale na četrdset radio stanica u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Radio študentu u Sloveniji. Jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Od osnivanja lista „Danas“ 1997. godine, godinu dana radi kao uredniik političke rubrike. Član je Međunarodne federacije novinara i Međunarodne asocijacije istraživača medija (ECREA). Posle demokratskih promena, 2001. godine postaje direktor Radio Beograda. Nakon tri godine, prelazi na Fakultet političkih nauka, gde je radio kao redovni profesor na smeru Novinarstvo i komunikologija i predavao sedam predmeta: na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Bio je šef smera Novinarsvo i komunikologija i rukovodilac Centra za medije FPN. Predavao je i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i na Visokoj školi novinarstva, Medija plana u Sarajevu. Od kraja 2000. godine, kao aktivista NUNS-a, radi na pisanju novih medijskih zakona. Autor je nekoliko knjiga i većeg broja radova u zbornicima i časopisima, objavljenim u zemlji i inostranstvu iz oblasti novinarstva, medija, medijskog sistema i medijske politike.

Bio je član Socijaldemokratske unije od 1996. do 2002. godine. U SDU je bio član Glavnog odbora i potpredsednik stranke. Bio je jedan je od potpisnika Apela 100 i učesnik predsedničke kampanje Saše Jankovića. Jedan je od osnivača Pokreta slobodnih građana. U Pokretu je bio predsednik Odbora za medijsku politiku, koordinator tematskih odbora i član Predsedništva PSG. Posle gradskih izbora postao je odbornik i šef odborničke grupe u Skupštini grada Beograda. Jedan je od osnivača i potpredsednik Građanskog demokratskog foruma – GDF.