Reakcija na govor mržnje Vesne Bratić

Reči koje je crnogorska ministarka prosvjete, kulture, nauke i sporta Vesna Bratić uputila uglednoj istoričarki Latinki Perović, izraz su primitivnog poimanja društvenosti i javne komunikacije i tragičan primer nekulture dijaloga.

Kada se poznata javna ličnost vređa sa neskrivenim priželjkivanjem njenog biološkog kraja, to je odraz patologije svesti onoga ko takve reči upućuje i ne stidi se da to učini javno i sa položaja visoke državne funkcije. Uz takvu osobu se teško mogu poređati i gube značenje: prosvjeta, kultura, nauka, pa i sport.

Građanski demokratski forum se gnuša ovakvih nepristojnih kvalfikacija upučenih našoj eminentnoj istoričarki. O ovom primitivizmu i potenciranju retorike sukoba bi trebalo da se izjasne oni koji su podržali novu Vladu Crne Gore. Za ovakve pojave netrpeljivosti i mržnje nikada nećemo optužiti građane Crne Gore, a na njima je da pažljivo biraju one koji će ih biti dostojni.

Zoran Vuletić, predsednik GDF