Nedovoljno velikom salom da primi sve zainteresovane, zauzetim mestima od strane zaposlenih u upravi grada, nespremnošću da odgovore na najvažnija pitanja stručnjaka koji su došli na razgovor – tako su organizatori javne rasprave o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta gondole Ušće – Kalemegdan, dočekali zainteresovane građane. Organizator rasprave Ministarstvo zaštite životne sredine, zakazalo je raspravu za podne 11. juna u maloj sali Gradske uprave Beograda. Zainteresovani građani, predstavnici stručnih i političkih organizacija, među kojima su bili i predstavnici GDF, iako su došli pola sata pre početka događaja, susreli su se sa punom salom, čija su mesta već zauzeli zaposleni gradskih organa uprave i pristalice vlasti. U atmosferi negodovanja zbog loših uslova, započela je prezentacija Studije, pre čega je naglašeno da se sve radi potpuno transparentno i javno, a kao dokaz trebalo je da posluži informacija da su Studija i javna rasprava najavljeni u Srpskom telegrafu, listu koji je poznat kao deo propagandnog arsenala sadašnje vlasti. U raspravi, koja je konačno obavljena u većoj sali, na mnoga pitanja eksperata, koja su bila potpuno utemeljena i izuzetno značajna, među kojima su bila pitanja i primedbe generalne sekretarke Evrope nostre Srbija, dr Višnje Kisić i arhitekte Dragoljuba Bakića, prezenteri Studije uglavnom nisu imali odgovore.

Posle svega ostaje pitanje: kakva može biti svrha ovakve rasprave sem da na poznat, manipulativan način zadovolji formu. GDF smatra da je vlast ponovo izigrala demokratsku mogućnost razmene mišljenja i zalaganja za javni interes i da je pokazala nekompetentnost, kako u organizovanju pomenutog događaja, tako i u obezbeđivanja stručnih odgovora.

————————————————————————————–

Građanski demokratski forum je u roku predviđenom za javnu raspravu, dostavio Ministarstvu zaštite životne sredine mišljenje o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta kabinske žičare (gondole) Ušće – Kalemegdan. GDF se protivi izgradnji gondole jer bi ona ugrozila vizuru, Beogradske tvrđave i živi svet u njenoj okolini, a takođe kulturno, istorijsko i arheološko blago koje predstavlja Kalemegdan.