Saopštenje GDF i ZZS o napadima na medije u Narodnoj skupštini Srbije

Napadi na medije koji imaju objektivan i kritički stav prema sadašnjoj vlasti, nastavak je strategije kojom u Srbiji treba onemogućiti, izbrisati, poništiti svako drugačije mišljenje i satrti one koji ga saopštavaju javno.

Kada se takva rasprava, mimo poslovnika i dnevnog reda dopusti u najvišem zakonodavnom telu, Narodnoj skupštini Srbije, onda je to signal da je sukob sa neistomišljenicima, sa nezavisnim medijima, novinarima, intelektualcima, odobren sa najvišeg mesta i da ga treba dovršiti.

Etiketiranje i besprizorni napadi koje su usmereni  na novinare N1 i Nova S, kao i ličnosti od integriteta, nedvosmisleno pokazuju jasnu nameru da se svaki oblik kritičkog promišljanja spreči, a profesionalci i misleći, afirmisani pojedinci stave na stub srama.

Atmosfera tridesetih godina prošlog veka iz Italije i Nemačke, vaskrsava u Srbiji preteći da dovede do sličnih posledica, a firerski način vladavine, zahteva bezrezervnu podršku i potpuno jednoumnu apologetiku koju mu parlament izdašno pruža orkestriranim horom domaćih plaćenika.

Ovo verbalno, psihološko nasilje, koje već ima i pojavne oblike grubog fizičkog nasilja, ima za cilj da se oni koji drugačije misle nateraju da odustanu od slobode, da sami sebe ućutkaju jer će u suprotnom biti ućutkani.

Građanski demokratski forum i stranka Zajedno za Srbiju osuđuju ovako nedemokratsko i neparlamentarno ponašanje i pružaju podršku onima koji argumentovano i hrabro ukazuju na štetne poteze vladalaca koji unižavaju Srbiju i onemogućavaju njen razvoj. U ovim okolnostima vrhunski izraz patriotizma je objektivno i kritičko preispitivanje svake odluke vlasti i svih društvenih tokova, kako bi se izbegle stranputice i greške prošlosti i konačno krenulo putem demokraije i izgradnje humanog, prosperitetnog društva.

Zoran Vuletić, predsednik GDF i Nebojša Zelenović, predsednik Zajedno za Srbiju