Građanski demokratski forum saopštava da na narednim izborima neće učestvovati, što nije bilo volja i namera ove organizacije već sticaj nepovoljnih, objektivnih okolnosti.

Povećanje broja neophodnih potpisa pred same izbore sa hiljadu na tri hiljade za grad Beograd, neminovno dovodi u nepriliku svaku manju i novu političku organizaciju, bez obzira na njene programske i kadrovske potencijale.

Nema sumnje da su izborni uslovi promenjeni namerno, neposredno pred raspisivanje izbora i da to objašnjava autoritarnu nameru vlasti da eliminiše konkurenciju. Žao nam je što lista odličnih pojedinaca, sastavljena za beogradske izbore, neće biti u konkurenciji sa ostalim takmacima i što će birači ostati uskraćeni za stvarnu, konstruktivnu, alternativnu opciju.

Uz otežavanje uslova koji se odnose na broj potpisa kojim je uslovljena kandidatura i odnos medija prema autentičnim i programski jasno profilisanim političkim organizacijama nije bio korektan i nije omogućavao javnu artikulaciju dosledne politike. Mesecima unazad bilo je vidljivo da organizacija koja ima potpuno definisane stavove i o najtežim pitanjima naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao što su pitanja Kosova, odnosa u regionu, odnosa prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ulaska u Evropsku uniju, osude ruske agresije na Ukrajinu, nema dovoljno medijskog prostora i mogućnosti za promociju.

Građanski demokratski forum, svestan okolnosti i dominantnog stanja svesti u današnjoj Srbiji, nije obeshrabren i ima nameru da nastavi političko delovanje na istim programskim načelima kao i do sada, ne podilazeći pragmatizmu, populističkom duhu i naglašenim partikularnim interesima.

Ne želimo da se pomirimo sa ishodištem koje se, nažalost, nameće da Srbije zaslužuje vlast kakvu ima, u ovom ili onom obliku. Imajući u vidu da prava građanska, demokratska, proevropska alternativa tek treba da se gradi, nastavljamo naš rad na njenom jačanju, povezujući se sa istomišljenicima, organizacijama i pojedincima iz Srbije i regiona, navodi se u saopštenju za javnost Građanskog demokratskog foruma.