Odbornici Građanskog demokratskog foruma glasali su u Skupštini grada Beograda protiv Izmene i dopune Plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu. Tim povodom odbornik GDF Rade Veljanovski, konstatovao je da je u studiji koja je dostavljena odbornicima izostala stručna aanaliza o sadašnjem stanju saobraćaja na pomenutoj lokaciji i mogućnosti funkcionisanja buduće autobuske stanice. Naime u poslednje dve godine evidentno je znatno pojačavanje saobraćaja u Ulici Jurija Gagarina u delu kod Bloka 42 i prema mostu na Adi i mostu Gazela. U određeno doba dana, ujutro od 7:00 do 8:30 i popodne od 16:30 i 18:30, saobraćajne gužve na ovoj lokaciji su tolike da jedva protiče i sadašnji saobraćaj. Veljanovski je primetio da se takvi objekti ne grade na lokacijama koje su svega oko tri kilometra od centra grada, već na periferiji, do koje se obezbeđuje kvalitetan javni prevoz iz svih delova grada. Iako ovi argumenti nisu opovrgnuti, Skupština je većinom glasova usvojila predlog plana.