Rođena u Beogradu 1980. Studirala politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Komunikolog i menadžer za Odnose s javnošću. Od 1996. godine je bila član Demokratske omladine društveni i politički aktivista. Bila je članica Liberalno demokratske partije (LDP) i koordinirala aktivnosti u okviru Centralnog izbornog štaba širom Srbije. Nakon parlamentarnih i predsedničkih izbora 2012. godine, osniva i vodi Liberalni pokret Srbije, a kasnije je bila osnivač i predsednica Pokreta pozitivne Srbije.