rođen 1973 godine u Bačkoj Topoli, završio Metematičku gimnaziju u Velikoj Plani  i  Pravni fakultet u Beogradu, nakon čega je radio u Petom opštinskom sudu u Beogradu. Posle položenog pravosudnog ispita, zapošljava se u privredi, gde do danas radi na poslovima pravnog zastupanja pred pravosudnim organima i na poslovima izrade ugovora. Oženjen je i otac je troje dece. Živi u Beogradu na Opštini Zvezdara.