Apel javnih ličnosti za prihvatanje predloga EU za Srbiju i Kosovo